1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Home / Aktualności / 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Treść wiadomości
----

W 1945 roku historia Europy została przez zachodnich aliantów i Stalina napisana w ten sposób, że Polskę wyzwolił Związek Sowiecki i zmagania o niepodległość w tym momencie się skończyły.

W efekcie cały świat, a nawet my Polacy do dzisiaj nie wiemy zbyt wiele o naszych Żołnierzach Wyklętych – prawie dwustutysięcznej armii walczącej z Sowietami.

Uczniowie poznali zarys historii żołnierzy oglądając zdjęcia, czytając artykuły oraz zobaczyli relację filmową płk. Kazimierza Klimczaka ps „Szron”, który opowiadał o tym, że był „bandytą” następnie „karłem zasmarkanym rządu londyńskiego” i dopiero od niedawna jest bohaterem.

Wspomnieć należy, że po aneksji ziem wschodnich II RP władze sowieckie dążyły do wysiedlenia stamtąd Polaków i wprowadzenia do opuszczanych mieszkań i gospodarstw Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. W rezultacie nasi rodacy znaleźli się pod presją nie tylko władz sowieckich, ale również części niepolskiego otoczenia. Od sierpnia 1944 r. do maja 1945 r. głównym zadaniem rozformowywanej Armii Krajowej (AK) było podtrzymywanie morale ludności polskiej, wobec której nacisk wywierała organizująca wyjazdy do Polski centralnej i na ziemie poniemieckie administracja sowiecka. Na terenach włączonych do USRR, czyli w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, na pierwszy plan wysuwała się obrona Polaków przed Ukraińską Powstańczą Armią (UPA), która mordując ludność cywilną, starała się zmusić tamtejszych Polaków do wyjazdu. Rozbrajanie przez wkraczającą od stycznia 1944 r. Armię Czerwoną oddziałów AK, zapewniających względne bezpieczeństwo ludności, doprowadziło do masowej ucieczki większości polskich mieszkańców. W drugiej połowie 1944 r. szkieletowa siatka AK istniała jedynie w zachodniej części Wołynia’, podtrzymywała ona łączność kurierską z dowódcami wołyńskiej AK przybywającymi na Lubelszczyźnie’. W marcu 1945 r. funkcjonariusze NKWD aresztowali ostatnich dowódców wołyńskiej AK i ostatecznie ją rozbili.

Procesy pokazowe członków antykomunistycznego podziemia były esencją nienawiści, zakłamania i propagandy władz PRL wobec tych, którzy zdecydowali się zbrojnie walczyć z prosowieckim porządkiem w Polsce. Pod hasłem band dywersyjnych sądzono byłych członków AK i ich następców. Pozbawieni możliwości obrony, fałszywie oskarżani o zdradę – byli skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie. Pamięć o nich na wiele lat wymazano z oficjalnej historii. W archiwach Polskiego Radia zachowały się nagrania, które pozostają świadectwem hańby ówczesnego wymiaru sprawiedliwości.

Zdjęcia pochodzą ze stron:

www.ipn.gov.pl, www.polskieradio.pl, www.naszahistoria.pl

Paweł Olejarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *