„Czas na folklor”

Home / Aktualności / „Czas na folklor”
Treść wiadomości
----

W dniach od 28.06.2020 do 13.07.2020 odbył się w mieście Limanowa program edukacyjny Erasmus+ Wymiana Młodzieży pt. „Czas na folklor” z udziałem młodzieży z Sanoka oraz młodzieży z Poltavy z Ukrainy. Burmistrz Miasta Sanoka Pan Tomasz Matuszewski powitał gości w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, gdzie strona ukraińska w tradycyjny sposób wręczyła piękny kołacz.

Wspólnym odśpiewaniem hymnów narodowych Polski i Ukrainy rozpoczął się koncert podsumowujący realizację projektu Erasmus+ Wymiana Młodzieży pt.”Czas na folklor”.
Po uroczystym powitaniu gości swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy projektu: młodzież Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Tańca Ludowego „SANOK” z Sanockiego Domu Kultury we współpracy z Fundacją „Mój Rozwój” z Sanoka, oraz ze Stowarzyszenia NGO WHITE ROTUNDE z Połtavy na Ukrainie.

Zgromadzona publiczność miała możliwość zobaczyć przepięknie wyreżyserowany pokaz taneczny. Prawie 50 tancerzy w autentycznych strojach ludowych przy akompaniamencie muzyki zaprezentowało polskie tańce narodowe: poloneza, mazura, kujawiaka, krakowiaka oraz tańce ukraińskie: horowod, jechały kozaki, kazaczoka, pleskacza, wayliczki, pidkiwoczki. Strona ukraińska zaprezentowała również krótki program muzyczny. Nie zabrakło akcentu limanowskiego, którym był występ grupy dziecięcej Zespołu Regionalnego „Limanowianie”, z programem zabaw dziecięcych oraz grupy śpiewaczej Zespołu Regionalnego ze znanymi pieśniami limanowskiego regionu.

Całość dopełniły przygotowane przez uczestników prezentacje multimedialne, zawierające krótkie autobiografie ich organizacji, regionu swojego pochodzenia oraz relacje z zrealizowanych działań warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do Zakopanego i Krakowa, pobytu w mieście. Na zakończenie wspólnie z publicznością odśpiewano znaną tradycyjną ukraińską balladę pt. „Hej, Sokoły”.

Przygotowania do koncertu poprzedzał cykl działań projektowych teoretycznych i praktycznych z zakresu tańców ludowych narodowych polskich i regionu sądeckiego oraz ukraińskich. Oprócz zajęć warsztatowych z uczestnikami  odbyły się również zajęcia z udziałem lokalnej młodzieży i społeczności, które przybliżyły folklor rodzimy, jak też kraju ukraińskiego. Warsztaty dla lokalnej społeczności przeprowadzili instruktorzy największych polskich zespołów tańca ludowego tj. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, „Śląsk” i „Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego”. Odbył się również otwarty dzień taneczny w trakcie którego odbyły się zajęciach „Slavica Dance”.

Wspólny program edukacyjny młodzieży przyczynił się do poznanie innej kultury, światopoglądów, przybliżyła zasady pracy w zespole i zachęcił młodzież do podtrzymywania tradycji narodowych i ludowych. Przeprowadzono wiele debat, paneli dyskusyjnych społecznych, które miały za cel poznanie różnic narodowościowych w wielu aspektach, zrozumienie ich, akceptację i tolerancję. Nawiązały się kontakty, które mają szansę przerodzić się w stałe dalsze działania kulturalne, wspólną organizację różnego rodzaju imprez artystycznych tak po stronie polskiej jak i ukraińskiej.

Program edukacyjny Erasmus+ Wymiana Młodzieży pt. „Czas na folklor” pokazał jak duże jest zainteresowanie i zapotrzebowanie na przekazywanie wartości narodowych, nie tylko w tańcu. Młodzież wspaniale potrafiła integrować się bez jakichkolwiek uprzedzeń, wspólnie uznając, że przynależą do jednej Europy, mają zbieżne poglądy na wiele spraw, a różnice narodowościowe i kulturowe są pozytywnym bodźcem do ich poznawania i akceptowania. Nawiązane w trakcie programu znajomości i przyjaźnie z całą pewnością będą podtrzymywane, już teraz młodzi ludzie wyrazili chęć kontynuacji tego rodzaju nauczania poza formalnego, a upowszechnianie idei takiego nauczania poprzez możliwości jakie daje właśnie Erasmus+ Wymiana Młodzieży są przekazywane swoim rówieśnikom w Polsce i na Ukrainie. Uzyskaną wiedzę i umiejętności sceniczne zaprezentują podczas różnego rodzaju uroczystości lokalnych i państwowych.

 

Wielkie brawa należą się młodym tancerzom z Sanoka, którzy zmierzyli się z zespołem, gdzie duża część tańczy wiele lat, są to studenci poltavskich uczelni, a wielu ma przygotowanie szkól baletowych. Ich wysoki profesjonalizm nie zraził początkujących naszych tancerzy, wręcz przeciwnie, dał duży impuls do poznawania i doskonalenia walorów tańca narodowego i ludowego. Jak słusznie w swoim przemówieniu powiedziała Pani Alicja Wosik, że dziś tańczy wiele młodzieży, ale, aby tańczyć tańce narodowe, ludowe, potrzeba coś więcej, własnej kultury i wartości, odwagi cywilnej, bo w cenie jest to, aby dziś polską kulturę prezentować.

Mamy w Sanoku wspaniałą młodzież, która bardzo pragnie rozwijać się artystycznie, niestety jesteśmy daleko od dużych aglomeracji, które stwarzają możliwości takiego rozwoju. Młodzież po okresie maturalnym opuszcza Sanok, a ta uzdolniona tanecznie zasila często szeregi zespołów w Rzeszowie, Krakowie czy Warszawie.

Dobrze, że takie fundusze jak Erasmus+ wspomagają m.in. kulturę, bo jest to szansą na jej rozwój, ale jest to kropla w morzu potrzeb.

Młodzież wróciła z programu z mnóstwem pozytywnych wspomnień, wieloma nowymi znajomościami, trudne było rozstanie, były łzy, że to już koniec wspólnej kulturalnej przygody, którą z pewnością wspominają, lecz w dobie komunikacji internetowej te znajomości są podtrzymywane.

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656031781

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *