Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Home / Aktualności / Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Treść wiadomości
----

5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, w Polsce organizowany jest on jako Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to święto zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (fr.) Randez-vous de la Dignite („Spotkanie z godnością”). Jest to szczególna okazja, aby przypomnieć wszystkim o prawie osób niepełnosprawnych do równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym.

W naszym społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które możemy spotkać w wielu miejscach i w różnych sytuacjach. Poznajemy osoby, które mają trudności z chodzeniem, ze słuchem, z mową, ze wzrokiem czy ze zrozumieniem sytuacji społecznych i emocjonalnych. Każdy z nas może włączyć się w pomoc w niwelowaniu barier i pokonywaniu ich trudności. Pomagajmy osobom z niepełnosprawnością w życiu codziennym, dbajmy o przestrzeganie wobec nich praw człowieka, wyrównujmy im szanse do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także wspierajmy ich rodziny. Uczmy poszanowania drugiego człowieka młodych ludzi, którzy wzrastając w atmosferze tolerancji i zrozumienia dla inności, nigdy nie zakpią z niepełnosprawnych.

Pamiętajmy, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka.

Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełnosprawnością. Z tej okazji w wielu miejscach na świecie, także i w Polsce organizowane są rozmaite wydarzenia, spotkania, marsze, warsztaty oraz happeningi będące wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, kładąc szczególny nacisk na solidaryzm z osobami niepełnosprawnymi. Działania te podkreślają, że wobec osób niepełnosprawnych powinno się zachowywać zwyczajnie oraz starać się pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.

Zespół Nauczycieli Wspomagających

Katarzyna Gaworecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *