FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 4 W SANOKU.

Home / Aktualności / FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 4 W SANOKU.
Treść wiadomości
----

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,

Tam dobre serca mają.

Źli ludzie – wierzaj mi –

Ci nigdy nie śpiewają…”

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

 

 

 

REGULAMIN ELIMINACJI, ORAZ FINAŁU

PIERWSZEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 4 W SANOKU.      

                                                                                        

Organizatorem Festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w  Sanoku im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Kierownictwo eliminacji oraz Koncertu Finałowego Festiwalu sprawuje Marek Dziok. Nauczyciel muzyki, autor wielu piosenek dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.  Długoletni pracownik sanockiej „czwórki”. Pomysłodawca  organizowanego przed laty, legendarnego już sanockiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ZŁOTA NUTKA”. Pracujący pod opieką Pana Marka młodzi artyści, byli laureatami wielu prestiżowych festiwali piosenki w Polsce, oraz za granicą naszego Kraju. Kwintet wokalny z Zagórza prowadzony przez pana Marka został dwukrotnym laureatem I miejsca  w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, oraz licznych wyróżnień podczas innych polskich festiwali. Takie zespoły jak dawna formacja rockowa „Strefa Ciszy”, późniejsze zespoły dziecięce „Katarynka”, i „Mini Miss”.  Festiwale w Krakowie, Olecku, Koninie, Krynicy, Ustroniu nad Wisłą, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Szczecinie, Zielonej Górze, słowackim Bardejowie, oraz dalekim Saratowie.  Dawne czasy, ale jakże piękne i pamiętane przez wielu sanoczan i Waszych Rodziców.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ELIMINACJACH.

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Tegoroczna edycja Festiwalu

przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku a mogą wziąć w nim udział wyłącznie soliści i oczywiście solistki.

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest zaprezentowanie dwóch kolęd lub pastorałek w języku polskim. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną, pomoc muzyczną, doskonałe nagłośnienie oraz warsztaty wokalne z dziedziny emisji głosu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA.

 

 1. Uczestnicy eliminacji do Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch dowolnie wybranych

kolęd lub pastorałek jednak ilość wykonywanych zwrotek we wszystkich utworach należy

ograniczyć do trzech. Oczywiście mile widziane będą własne kompozycje oraz teksty.

 

PRZEBIEG FESTIWALU.

Festiwal będzie składał się z dwóch etapów:

 ETAP I: Przesłuchania eliminacyjne.

Na przesłuchania eliminacyjne zapraszam w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Marek Dziok.

 

Planowany termin Koncertu Finałowego – Styczeń 2023 roku na estradzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku.  Dokładny termin zostanie podany na stronie SP 4.

 

Organizator zaprasza serdecznie do współpracy Rodziców występujących dzieci. Każda pomoc z Waszej strony jest zawsze wspaniała, mile widziana i bezwzględnie potrzebna.

 

REGULAMIN JURY

 1. W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami.
 2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór.
 3. Oceny członków jury są tajne.
 4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
 • GRAND PRIX FESTIWALU,
 • trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, oraz 7-8. Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej i współczesnej polskiej kolędy i pastorałki,
 • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 1. Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
 2. Niezależnie od ww. nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne ufundowane przez Dyrekcję Szkoły, oraz Rodziców.
 1. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Koncertu Galowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej

„RODO”, informujemy, że:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia

konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej SP 4 w Sanoku, oraz lokalnych portalach internetowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

 Serdecznie Zapraszamy!!!

 Link do jednej z wielu piosenek napisanych przez Marka Dzioka.

https://www.youtube.com/watch?v=8wUHq_Gt77Y

 Z dedykacją dla Was drodzy uczniowie, oraz Szanowni Rodzice na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia…

 wyk: Dominika Semczyk i Marek Dziok.

 https://www.youtube.com/watch?v=NvXhqa13Gs8

Marek Dziok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *