Informacja o strajku

Home / Aktualności / Informacja o strajku
Treść wiadomości
----

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów.

Uprzejmie informuję, że pracownicy naszej szkoły zgłosili gotowość do strajku, który w przypadku braku porozumienia rządu i związków zawodowych, rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z informacją przekazaną rodzicom przez wychowawców klas, w czasie wywiadówek, przekazuję Państwu wiadomości w tej sprawie na naszej stronie internetowej.

W czasie trwania strajku mogą nastąpić trudności w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Świetlica będzie czynna w godzinach 6:30 – 16:30.

Stołówka szkolna będzie czynna w godzinach 11:00 -14:00. Zgodnie z przyjętą zasadą uczniowie, którzy danego dnia nie będą korzystać z obiadu zgłaszają ten fakt w sekretariacie szkoły codziennie do godz. 8:00 (można to zrobić telefonicznie). Szkoła zapewnia obiady uczniom zapisanym do świetlicy szkolnej, przebywającym na zajęciach opiekuńczych.

W czasie strajku wejście do szkoły będzie możliwe od strony portierni przez cały dzień, wejście do szatni w godzinach od 7:00 do 8:00.

W dniach 15-17.04.2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

W tym czasie szkoła zapewnia opiekę uczniom na świetlicy szkolnej.

Wszelkie informacje dotyczące zmian pracy szkoły w czasie strajku lub jego odwołanie, ogłaszane będą na bieżąco, na stronie internetowej szkoły.

Z wyrazami szacunku Dyrektor Szkoły

Beata Wójtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *