informacja o wprowadzeniu nauczania zdalnego

Home / Aktualności / informacja o wprowadzeniu nauczania zdalnego
Treść wiadomości
----

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzeniu nauczania zdalnego  także dla klas 1-3,Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku przekazuje informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej w okresie od 22.03.2021r. do 11.04.2021r

1.     Nauka zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS oraz dziennika elektronicznego, uczeń z klas 1-3 powinien korzystać ze sprzętu elektronicznego pod nadzorem osoby dorosłej.

2.     Zajęcia lekcyjne prowadzone są online, o potrzebie zastosowania przerwy decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uwzględniając bieżące potrzeby uczniów.

3.     Czas trwania lekcji online wynosi 35 minut. Pozostały czas lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie notatek z lekcji, zadań wskazanych przez nauczyciela lub indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

4.     Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem można złożyć elektronicznie (e-dziennik  e-mail) lub osobiście w siedzibie szkoły)

5.     Zajęcia świetlicowe prowadzone będą dla dzieci zapisanych do świetlicy w godzinach 6.30- 16.30, których Rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

6.     Biblioteka szkolna jest czynna codziennie według dotychczasowego harmonogramu.

7.     Pedagog szkolny oraz psycholog pełnią dyżury w szkole zgodnie z aktualnym planem pracy.

Dodatkowe informacje:

·        Podczas nauki zdalnej obowiązuje regulaminu organizacji zdalnego nauczania, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

·        Przypominam, że wszelkie bieżące informacje przekazywane są poprzez dziennik elektroniczny, dlatego proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *