Informacja Stołówki Szkolnej

Home / Aktualności / Informacja Stołówki Szkolnej
Treść wiadomości
----

Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 2 września 2021r. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie deklaracji wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wydrukowane karty będą również dostępne na stoliku przy wejściu do szkoły.

Należy ją wypełnić, podpisać a następnie wrzucić do skrzynki  przy portierni.

Uczeń zostanie wpisany na listę obiadową od 2 września 2021r.po zgłoszeniu  drogą telefoniczną 134632998 lub mailową ewa.magda@sp4.sanok.pl do 01 września 2021r.

Zgłoszenia po tym terminie będzie skutkowało rozpoczęciem korzystania z obiadów
po 7 dniach od zgłoszenia.

Deklarację korzystania z obiadów składają wszyscy uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej z wyjątkiem dzieci, które zostały zapisane do Świetlicy Szkolnej.

DEKLARACJA

Ewa Magda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *