Marek Dziok do Rodziców i uczniów klas 5

Home / Aktualności / Marek Dziok do Rodziców i uczniów klas 5
Treść wiadomości
----

Witam serdecznie. Chciałbym odnieść się do wystawionych przeze mnie ocen rocznych z przedmiotów muzyka i plastyka.

W związku z zaistniałą sytuacją nauczania wirtualnego i kierując się dobrem dzieci, postanowiłem wszystkim moim uczniom wystawić roczną ocenę – bardzo dobrą. Uważam, że mam ku temu moralne prawo, kierując się specyfiką przedmiotów i założeniami podstawy programowej. „Ze względu na specyfikę przedmiotów nowa podstawa programowa nie wprowadza rewolucyjnych rozwiązań. Zachowuje wszystkie dotychczasowe praktyczne formy muzycznej i plastycznej.

Materiał rzeczowy jest sumą dotychczasowych treści z muzyki i plastyki z zakresu szkoły podstawowej.

W nowej podstawie programowej liczba umiejętności muzycznych i plastycznych ucznia, w stosunku do poprzedniej podstawy programowej, pozostaje na tym samym poziomie.

Nowością w nowej podstawie programowej jest zapis dotyczący wiadomości, które uczeń powinien posiąść z zakresu

historii muzyki i kultury muzycznej i plastycznej. Podczas nauczania wirtualnego były one realizowane. Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem i rozumiem, że wszystkie dzieci kochają muzykę i plastykę. Trudno uczyć tych przedmiotów przez internet, ale okazuje się że jest to możliwe. Niech te bardzo dobre oceny będą swego rodzaju bazą na następne lata Waszej dalszej edukacji artystycznej.

Uważam, że nauczyciel powinien uzmysłowić dzieciom, że każde z nich posiada pewne zdolności, które – dzięki swojej systematycznej pracy – może rozwijać. Nauczyciel, który na zajęciach artystycznych stwarza sytuację rozwoju tych zdolności, daje równą szansę nabywania umiejętności, a tym samym uczy zrozumienia do wszelkich działań artystycznych. Nauczyciel współtworzy klimat i atmosferę w klasie szkolnej i to on, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy , uczy tolerancji i wpływa na zachowania uczniów. Wystawiłem kilka ocen celujących. Jeśli jakiś uczeń, bądź uczennica czują się pokrzywdzeni oceną bardzo dobrą, proszę o kontakt na e dzienniku. Podyskutujemy jeśli będzie taka potrzeba. Kryteria oceny celującej zostały podane uczniom we wrześniu. Mam dla Was ostatnie zadanie…. W załączniku Hymn naszej Szkoły. Wysyłajcie mi swoje wykonania na e dziennik. Mamy wspaniałego Patrona Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Śpiewajcie, nagrywajcie, rysujcie, fotografujcie i dużo czytajcie. Pozdrawiam serdecznie Was i Waszych Rodziców. Posłuchajcie…. SP 4, to naprawdę legendarna i wspaniała Szkoła.

HYMN, nuty – [*.pdf]

HYMN – MP3

HYMN – WERSJA INSTRUMENTALNA

Marek Dziok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *