Opłaty za obiad

Home / Aktualności / Opłaty za obiad
Treść wiadomości
----

Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za obiady dzieci w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.

Opłaty mogą być dokonywane w wyłącznie na konto:

52 8642 0002 2001 0069 2306 0002

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

 

W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

 

Odpłatność za dożywianie w wrześniu wynosi 105 zł.

 

Ewa Magda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *