„PLASTIKOWE NAKRĘTKI ZBIERAMY I DZIEŃ NIEPYTANIA WYGRYWAMY”

Home / Aktualności / „PLASTIKOWE NAKRĘTKI ZBIERAMY I DZIEŃ NIEPYTANIA WYGRYWAMY”
Treść wiadomości
----

KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM: „PLASTIKOWE NAKRĘTKI ZBIERAMY I DZIEŃ NIEPYTANIA WYGRYWAMY”

Serdecznie zapraszamy    wszystkich uczniów  klas 1-8 do udziału w konkursie ekologicznym na ekoklasę miesiąca i ekoucznia semestru. Konkurs odbywa się pod hasłem:

 „Plastikowe nakrętki zbieramy i dzień niepytania wygrywamy” i trwa od września do końca maja. Klasa, która w danym miesiącu zbierze największą ilość plastikowych nakrętek otrzyma tytuł ekoklasy miesiąca i będzie miała możliwość wybrania jednego dnia niepytania
w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.  Raz na semestr zostanie  wybrany uczeń, który przyniósł najwięcej nakrętek. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych klasy 1-3 , klasy 4-6 i klasy 7-8. Ranking klas będzie wywieszany na holu szkolnym i ogłaszany na stronie internetowej szkoły. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na cele charytatywne.

Cele konkursu:

Motywowanie i podejmowanie działań wśród dzieci i młodzieży na rzecz środowiska naturalnego, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia, zintegrowanie zespołu klasowego, zdrowa rywalizacja, a także uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi.

Regulamin konkursu ekologicznego  na Ekoklasę miesiąca pod hasłem:
„Plastikowe nakrętki zbieramy i dzień niepytania wygrywamy”

W „Dzień niepytania”

  1. Pytani i oceniani są  głównie uczniowie ochotnicy.
  2. Niewpisywane są braki zadania oraz oceny niedostateczne z zadań.
  3. Niepisane są niezapowiedziane kartkówki, nauczyciel może przenieść zapowiedzianą kartkówkę na  kolejną lekcję .
  4. Nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych za odpowiedzi ustne.
  5. Uczeń może zadecydować czy chce, aby nauczyciel wpisał mu otrzymaną ocenę (2,3,4)  dotyczy(zadania domowe, odpowiedzi ustne, lekcje powtórzeniowe).
  6. Uczniowie pracują na lekcjach aktywnie i stosują się do poleceń nauczyciela. ​
  7. Dzień niepytania nie obowiązuje gdy uczniowie mają pisać zapowiedziane sprawdziany, testy, prace klasowe tzn.  uczniowie nie mogą  wybrać  „dnia niepytania” w dniu,  w którym zapisany jest sprawdzian, kartkówka, praca klasowa, testy.
  8. Punkty regulaminu obowiązują w przypadku właściwego zachowania się uczniów w czasie lekcji.
  9. Każdy nauczyciel ma prawo odwołać „dzień niepytania” klasy na swojej lekcji gdy uczniowie zachowują się nieodpowiednio.
  10. „Dzień niepytania” nie zwalnia uczniów z pracy na lekcji i właściwego zachowania się w trakcie zajęć.

 

Katarzyna Klimaszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *