PRAWA DZIECKA

Home / Aktualności / PRAWA DZIECKA
Treść wiadomości
----

„Nie ma dzieci – są ludzie.” Te słowa Janusza Korczaka mają przypominać, że dziecko to mały człowiek, a każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i podpisana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka. Wiele dla tej idei zrobił wspomniany już Janusz Korczak, ceniony na świecie działacz na rzecz godnego traktowania dzieci.

Ale mało kto wie, że to nasz rodak Ludwik Rajchman był pomysłodawcą utworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF.

Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o Prawach Dziecka – przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Krótkie omówienie konwencji znajdziecie w poniższej prezentacji „Prawa dziecka”. Zachęcamy też do posłuchania Piosenki o Prawach Dziecka (wykonanie – zespół Mała Orkiestra Dni Naszych, słowa i muzyka – Jerzy Kobyliński)

[Prawa dziecka – *.pdf]

Zespół wychowawców świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *