Prośba o darowiznę

Home / Aktualności / Prośba o darowiznę
Treść wiadomości
----

W imieniu Społecznego Komitetu Uhonorowania Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie darowizny na wykonanie i umieszczenie na Placu Harcerskim im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku skromnego popiersia tego wybitnego Kapłana.

Ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski, harcerz i żołnierz, jeniec obozu w Kozielsku, oficer armii gen. Wł. Andersa, opiekun „Dzieci Tułaczych” wywiezionych ze Związku Sowieckiego i umieszczonych w obozach na terenie Indii, Naczelny Kapelan ZHP, Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, nasz wielki rodak, ceniony i szanowany na całym świecie, jeszcze nie został w swoim rodzinnym mieście właściwie uhonorowany. Popiersie, które chcemy umieścić na Placu Harcerskim im. ks. Zdzisława Peszkowskiego znajduje się już od wielu lat w Krakowie i Grudziądzu.

Drugim, równie ważnym zadaniem komitetu, będzie popularyzacja osiągnięć śp. Księdza Zdzisława Peszkowskiego. Zamierzamy zorganizować cykl różnych działań (prelekcje, pokazy filmów, konkursy) w celu upowszechnienia wiedzy o życiu, twórczości naukowej i literackiej oraz rozlicznych dziełach Księdza Zdzisława Peszkowskiego.

Partnerem Komitetu Uhonorowania Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Sanoku jest Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku, ul. Zielona 39 (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000029057, NIP – 687-17-55-779), w swojej misji odwołujące się do tradycji harcerskich i patriotycznych, które do celów gromadzenia środków udostępniło swoje konto.

Darowiznę proszę wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia Wychowawców „Eleuis” o numerze 23 8642 0002 2001 0035 1463 0001 z dopiskiem „Popiersie Ks. Peszkowskiego”.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w tym dziele.

 

Szczęść Boże!

przewodniczący komitetu

ks. dr Andrzej Skiba

 

sekretarz komitetu

hm. Krystyna Chowaniec

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *