„Sprzątanie Świata”

Home / Aktualności / „Sprzątanie Świata”
Treść wiadomości
----

W bieżącym roku szkolnym hasłem przewodnim, organizowanej od 25 lat akcji „Sprzątanie Świata”, było „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.
Główny cel tegorocznej edycji to wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Zadanie bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Istotne również ze względu na konieczność osiągnięcia przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych w roku 2020 (aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów). Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którą wdrażają wszystkie państwa Unii Europejskiej.

W ramach w/w akcji w naszej szkole podjęto następujące działania:
– Uczniowie klas 5 pod kierunkiem p. K. Klimaszewskiej wykonali plakaty oraz wyszukiwali informacji w internecie na temat segregacji odpadów.
– Uczniowie klas 6 i 8 pod kierunkiem p. L. Indyk przygotowali wystawę w holu szkoły. Prezentowane były wiersze o tematyce ekologicznej, zachęcające do segregowania odpadów, recyklingu, dbałości o stan środowiska, w którym żyjemy.
– Uczniowie klas 7 pod kierunkiem p. E. Winnickiej-Skierka wykonali prace plastyczne w formie plakatu, które umieszczone zostały na wystawie w holu szkoły.
– Uczniowie klasy 7d pod opieką wychowawcy p. E. Michoń uczestniczyli w sprzątaniu odcinka doliny Sanu, wykonali plakaty, a na lekcji biologii prezentowali referaty związane z akcją sprzątania świata.