Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Sanoka

Home / Aktualności / Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Sanoka
Treść wiadomości
----

W roku 2022 po raz trzeci w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – uczniowie sanockich szkół podstawowych będą mogli ubiegać się
o stypendium naukowe Burmistrza Miasta Sanoka. Stypendium udzielane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego .

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą: 5.40 w klasach IV-VI
– 5.30 w klasach VII-VIII, lub
2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w nauce” starać się mogą uczniowie klas IV-VIII, którzy zdobyli tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, oraz uczniowie klas I-III, którzy zajęli I miejsce

w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka, składać można w Urzędzie Miasta Sanoka w terminie do 31 lipca 2022 r.

Wzór wniosku stypendialnego oraz uchwały Rady Miasta Sanoka w przedmiotowej sprawie pod linkiem:

https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2217
– Wnioski potwierdzone przez szkołę, składać należy w Biurze Podawczym UM Sanoka, konsultacje w pok. 24c w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *