Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Home / Aktualności / Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Treść wiadomości
----

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Kampania promuje rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączają się miliony młodych ludzi, tworząc w ten sposób wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze. Tydzień jest również okazją do podkreślenia roli innowatorów i pracodawców, którzy tworząc firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Edukacja to nie tylko szkoła i uczelnia. Pracując i realizując różne pasje, przez całe życie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. W życiu zawodowym coraz ważniejsze staje się ich potwierdzanie poprzez wiarygodne dyplomy i certyfikaty. Świat, gospodarka i rynek pracy ulegają szybkim przemianom.

Potrzebujemy coraz to nowych umiejętności i w dużych miastach i w małych miejscowościach, w firmach zdolnych do konkurencji na skalę europejską i światową, ale także w lokalnej, rodzinnej przedsiębiorczości. Dlatego warto docenić uczenie się w różnych formach, traktować pracę i aktywność społeczną jako nie mniej ważne źródło wiedzy i umiejętności, jak szkoła i uczelnia. Aby uczyć się przez całe życie i zdobywać nowe umiejętności wcale nie trzeba wracać do szkolnych ławek.

http://kwalifikacje.gov.pl/

Co można osiągnąć dzięki postawie przedsiębiorczej?

  • podejmuje się świadome decyzje edukacyjne i zawodowe,
  • postawa ta tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy,
  • przygotowuje do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • kształtuje pozytywne podejście do nauki i rozwija ciekawość w poznawaniu otaczającego świata,
  • pogłębia poczucie przynależności do środowiska lokalnego,
  • pomaga rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania.

 

Człowiek przedsiębiorczy musi być niezwykle cierpliwy i zdeterminowany, aby  osiągnąć sukces. Musi nauczyć się zwalczać stres, radzić sobie w ekstremalnie ciężkich warunkach finansowych oraz wytrwale pracować.

A czy ty masz predyspozycje do bycia osobą przedsiębiorczą?. Sprawdź to w przygotowanych materiałach.

W tych materiałach każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Gra CashLajfBalans    https://cashlajfbalans.pl/

Aplikacja Finansiaki    https://finansiaki.pl/

 Kinga Kołodziejczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *