Święto Patrona Szkoły ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.

Home / Aktualności / Święto Patrona Szkoły ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.
Treść wiadomości
----
7 października obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Tego dnia gościliśmy zaproszonych gości: Burmistrza ds.społecznych- p. Grzegorza Korneckiego, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystki- p. Irenę Penar, Wiceprzewodniczącego Powiatu Sanockiego – p. Janusza Cecułę, Honorową Obywatelkę Miasta Sanoka- p. Krystynę Chowaniec, Proboszcza Parafii Chrystusa Króla – ks. Zbigniewa Górę, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej- p. Irenę Florczak, Przewodniczącą Rady Rodziców- p. Mirandę Korzeniowską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wójtostwo- p. Konrada Kawę, Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Wójtostwo i Radnego Miasta Sanoka- p. Mariana Osękowskiego. Dyrektor Szkoły – p. Marek Wojtowicz powitał zebranych gości i podkreślił wyjątkową rolę sanoczanina, orędownika prawdy i głosiciela słowa Bożego. W swoim przemówieniu zwrócił również uwagę na potrzebę autorytetów i silnego systemu wartości w niełatwym świecie i czasie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego  biografię kapelana rodzin katyńskich przybliżyła harcmistrzyni K. Chowaniec. Następnie rozpoczął się montaż słowno- muzyczny autorstwa p. M. Sądelskiej zatytułowany „Wspomnienia jeńca z Kozielska”. Uczniowie i uczennice wspaniale zaprezentowali ciekawe fakty z życia tej Wielkiej Postaci. Doskonale poradzili sobie również z recytacją tekstów poetyckich dedykowanych księdzu. Cenne rady i wskazówki p. R. Adamskiej również  pracującej z młodzieżą pomogły młodym aktorom zaprezentować się na szkolnej scenie. Scenariusz wzbogaciły piosenki przygotowane pod kierunkiem p. B. Bodnara.
Kolejnym punktem uroczystości było oratorium autorstwa p. Marka Dzioka dedykowane ks. Peszkowskiemu. Na zakończenie bogatego programu p. I. Barszczewska- Menio wręczyła nagrody za udział w konkursie plastycznym związanym z postacią patrona, a uczniowie odśpiewali hymn szkoły. Spotkaniu towarzyszyła obecność pocztu sztandarowego pojawiającego się w kluczowych zdarzeniach w życiu szkoły.
Pamiętajmy na co dzień o naszym patronie i czcijmy jego dobre imię.
Monika Sądelska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *