Ważna informacja

Home / Aktualności / Ważna informacja
Treść wiadomości
----

2 stycznia 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Świetlica pełni dyżur w godzinach od 630 – 1630 w tym dniu nie będzie obiadu.
Zgłoszenia do wychowawców klas I – VIII do 21.12.2018 roku.