Z tolerancją na co dzień

Home / Aktualności / Z tolerancją na co dzień
Treść wiadomości
----

Czym jest tolerancja? Gdy spojrzymy do słownika na to słowo, to jego definicja brzmi: „cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne”.

Człowiek tolerancyjny to taki, który nikogo nie ocenia pochopnie na podstawie wyglądu lub zachowania. Nie dyskryminuje drugiego człowieka z powodu jego pochodzenia, poglądów, niepełnosprawności lub „inności”. Świat to ogromne skupisko różnych ludzi, podzielonych na ubogich i biednych, grubych i chudych, białych i czarnych, ale każdy z nich ma takie same prawa i wszyscy są równi.

Pamiętajmy, że musimy się szanować i współpracować, bez względu na to, co nas różni. Każdy z nas ma prawo do własnego zdania.

Jest tylko jedna sytuacja, kiedy nie możemy być tolerancyjni – gdy widzimy takie zachowanie, które może być niebezpieczne i szkodliwe, bądź zagraża czyjemuś życiu lub zdrowiu. Nie bądźmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka, zasłaniając się tolerancją.

Zespół Pedagogów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *