„Ziemia jest naszą planetą”

Home / Aktualności / „Ziemia jest naszą planetą”
Treść wiadomości
----

Szkolny konkurs „Ziemia jest naszą planetą”.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi przypadającego na dzień 22 kwietnia zapraszam do konkursu.
Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku.

Cele konkursu:

– uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego;

– propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

– rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród uczniów.

 

Wykonaną i podpisaną pracę wraz ze zgodą rodziców proszę zostawiać w szkole z adnotacją: „do nauczyciela Geografii Pawła Olejarczyka”.

Termin nadsyłania prac: 23.04.2021

Treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4. Im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku danych osobowych mojego dziecka………………………………….…………………. (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastycznego „Ziemia jest naszą planetą” oraz na publikację jego pracy na stronie internetowej szkoły.

Data i podpis Rodziców/Opiekunów prawnych:

Paweł Olejarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *