Stołówka Szkolna

Home / Archive by category "Stołówka Szkolna"
Opłata za obiady m-c październik

Opłata za obiady m-c październik

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi (21dni x 5zł) = 105zł. Pieniądze należy wpłacić przelewem na konto do dnia 10.10.2021    Bank Pekao S. A. Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073 Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC   W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje…

Kontynuuj czytanie
Opłata za obiady m-c wrzesień

Opłata za obiady m-c wrzesień

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi (21dni x 5zł) = 105zł. Pieniądze należy wpłacić przelewem na konto do dnia 10.09.2021   Bank Pekao S. A. Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073 Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

Kontynuuj czytanie
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:  cena obiadu wynosi: 5,00 zł wpłatę za obiady prosimy dokonywać przelewem w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z      podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), nr konta bankowego: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073. W tytule wpłaty należy podać:    nazwisko…

Kontynuuj czytanie
Informacja Stołówki Szkolnej

Informacja Stołówki Szkolnej

Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 2 września 2021r. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie deklaracji wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wydrukowane karty będą również dostępne na stoliku przy wejściu do szkoły.

Kontynuuj czytanie