Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

Home / Programy profilaktyczno-zdrowotne / Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”
Treść wiadomości
----

Program edukacyjny realizowany od 2007r. przy współpracy z Fundacją WOŚP, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polega na wdrażaniu nauki elementów pierwszej pomocy do edukacji wczesnoszkolnej. Przeszkoleni przez Fundację WOŚP nauczyciele – instruktorzy oswajają naszych najmłodszych uczniów z potrzebą niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

 

Podstawowe cele programu:

 

·       Edukacja dzieci w zakresie kształtowania właściwych zachowań w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

·       Ukształtowanie postawy, w której osoba ucząca się będzie zdecydowana zastosować nabyte umiejętności z zakresu podstawowych czynności ratujących życie w sytuacji zetknięcia się z osoba poszkodowaną.

 

Podczas realizacji programu dzieci dowiadują się, co należy zrobić, jak postąpić, gdy zdarzy się wypadek. Poznają schemat najważniejszych czynności ratujących życie: sprawdzenie bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności poszkodowanego, wezwanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej (resuscytacja krążeniowo-oddechową) oraz doskonalą swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Realizatorzy programu, w trakcie prowadzenia zajęć, korzystają z wielu pomocy dydaktycznych przekazanych szkole przez Fundację WOŚP. Są to: edukacyjny film rysunkowy, podręczniki i telefony tekturowe dla uczniów, fantomy oraz podręczniki dla nauczycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *