Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”

Home / Programy profilaktyczno-zdrowotne / Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”
Treść wiadomości
----

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”. Adresowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz ze starszych grup przedszkolnych.

Cele programu:

  • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • kształtowanie troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi,
  • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;
  • rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

 

Podczas realizacji programu wykorzystuje się metody aktywizujące takie jak: wspólna lektura bajki „Cukierki”, praca z dziećmi na bazie tekstu, drama, burza mózgów, praca
w grupach, gry dydaktyczne. Istotną zaletą programu jest wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka, które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie
z emocjami. Zajęcia angażują dzieci w zabawę, uczą empatii, nabywania umiejętności społecznych i rozwijania pozytywnej solidarności grupowej.  Program ma więc charakter wychowawczy, o dużym znaczeniu profilaktycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *