Najnowszy jadłospis, odpłatność, zasady korzystania

Home / Stołówka Szkolna / Najnowszy jadłospis, odpłatność, zasady korzystania
Treść wiadomości
----

Na dni: 3.09 – 13.09 [*.pdf].

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

  • cena obiadu wynosi: 5,00 zł
  • wpłatę za obiady prosimy dokonywać w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), nr konta bankowego: 52 8642 0002 2001 0069 2306 0002. W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
  • nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00
  • telefon do szkoły pod numer 13 46 32 998 (prosić Świetlicę),
  • wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą rozliczane w przyszłym miesiącu,
  • nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie,
  • w przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u kierownika Świetlicy

Odpłatność za obiady we wrześniu: 20dni x 5zł = 100,00zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *