Odpłatność za obiady w styczniu

Home / Stołówka Szkolna / Odpłatność za obiady w styczniu
Treść wiadomości
----

Odpłatność za obiady w styczniu: 21dni x 4,5zł = 94,5 zł.

Należność za obiady można wpłacać przelewem na konto: 52 8642 0002 2001 0069 2306 0002.

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Prosimy o wpłaty przelewem do 15-każdego miesiąca. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą przez Kierownika Świetlicy w dniach 16,17,21 stycznia 2019. Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godz. 800 tel. do szkoły 13 46 32 998 (prosić świetlicę). Zwrot nadpłaty zostanie rozliczony w następnym miesiącu po uzgodnieniu z Kierownikiem Świetlicy. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

–JADŁOSPIS–