Opłata za obiady m-c grudzień

Home / Stołówka Szkolna / Opłata za obiady m-c grudzień
Treść wiadomości
----

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi (15dni x 5zł) = 75zł.

Pieniądze należy wpłacić przelewem na konto do dnia 10.12.2021

Bank Pekao S. A.
Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty
z kierownikiem świetlicy.

Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie do godziny 8:00 lub poprzez e-dziennik.

Od dnia 1 września 2021 roku darowizna Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej wynosi 6 złotych miesięcznie.  Kwotę tę proszę wpłacać na konto szkoły:

Bank Pekao S. A.
Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073

(nowy przelew, nie łączymy kwoty darowizny z opłatą za obiad) wpisując w tytule wpłaty „Darowizna na świetlicę oraz imię i nazwisko dziecka”. Opłata jest dobrowolna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *