Opłata za obiady m-c wrzesień 2022

Home / Stołówka Szkolna / Opłata za obiady m-c wrzesień 2022
Treść wiadomości
----

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi (21dni x 7zł) = 147 zł.

Pieniądze należy wpłacić przelewem na konto do dnia 10.09.2022

 

 Bank Pekao S. A.
Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073

Tytułem wpłata za obiady: KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, MIESIĄC

 

W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty
z kierownikiem świetlicy.

 

Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać telefonicznie do godziny 8:00 lub poprzez e-dziennik do kierownika świetlicy  Ewa Magda.

 

Od dnia 1 września 2022 roku darowizna Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej wynosi 7złotych miesięcznie.  Kwotę tę proszę wpłacać na konto szkoły:

 

Bank Pekao S. A.
Numer rachunku: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073

(nowy  przelew,  nie łączymy  kwoty darowizny z opłatą za obiad) wpisując w tytule wpłaty  „Darowizna na świetlicę oraz imię i nazwisko dziecka”.  Opłata jest dobrowolna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *