Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Home / Stołówka Szkolna / Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
Treść wiadomości
----

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

  • cena obiadu wynosi: 7,00 zł
  • wpłatę za obiady prosimy dokonywać przelewem w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie zpodaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), nr konta bankowego: 91 1240 1792 1111 0011 0321 6073. W tytule wpłaty należy podać:nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
  • nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00
  • telefon do szkoły pod numer 13 46 32 998 (prosić Świetlicę) lub przez
    e-dziennik – Kierownik Świetlicy Ewa Magda
  • wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą rozliczane w przyszłym miesiącu,
  • nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie,
  • w przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u kierownika Świetlicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *