Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:

Home / Stołówka Szkolna / Zasady korzystania ze stołówki szkolnej:
Treść wiadomości
----

 

 

  1. Cena obiadu wynosi: 5,00.
  2. Wpłatę za obiady prosimy dokonywać przelewem w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie z podaną kwotą (nie zaokrąglać i nie nadpłacać), nr konta bankowego: 52 8642 0002 2001 0069 2306 0002.
    W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
  3. Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00.
  4. Telefon do szkoły pod numer 13 46 32 998 (prosić Świetlicę).
  5. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą rozliczane w przyszłym miesiącu.
  6. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  7. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u kierownika Świetlicy.

 

 

Odpłatność za obiady we wrześniu: 21dni x 5zł = 105,00zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *