Odpłatność za obiady w maju

Home / Posts tagged "Odpłatność za obiady w maju"
Odpłatność za obiady w maju

Odpłatność za obiady w maju

Odpłatność za obiady w maju: 20 dni x 4,5zł = 90,00zł Należność za obiady można wpłacać przelewem na konto: 52 8642 0002 2001 0069 2306 0002 W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Prosimy o wpłaty przelewem do 15-każdego miesiąca. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą przez Kierownika Świetlicy…

Kontynuuj czytanie