Author: Admin sp4

Home / Articles posted by Admin sp4

Informacja o zapisach od 1 września na świetlicę

Do Świetlicy Szkolnej w roku 2020/2021 przyjmowane są dzieci, których obydwoje rodziców pracuje. Zapisów dokonuje się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia umieszczonego poniżej do 31.08.2020r. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do szkoły lub wysłać na adres mailowy ewa.magda@sp4.sanok.pl.

Kontynuuj czytanie

Zapisy na obiady

Szanowni Państwo! Informujemy, że uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 2 września 2020r. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie deklaracji wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły. Wydrukowane karty będą również dostępne na stoliku przy wejściu do szkoły.

Kontynuuj czytanie

Komunikat Dyrektora – STYPENDIA SOCJALNE

Dyrekcja Szkoły informuje, że w terminie od 27.08.2020 r. do 15.09.2020 r. w sekretariacie szkoły będą wydawane wnioski stypendialne. Wypełnione czytelnie i prawidłowo wnioski należy składać w Urzędzie Miasta I piętro pokój 24c w terminie od 01.09.2020 do 15.09.2020 r.

Kontynuuj czytanie

Komunikat dla uczniów klas ósmych

Dyrekcja szkoły informuje, że wyniki egzaminu ósmoklasisty od dnia 31 lipca od godz. 10:00  będzie można sprawdzić logując się na  stronie https://wyniki.edu.pl  loginem i hasłem otrzymanym na od wychowawców klas.

Kontynuuj czytanie