Dzień Edukacji Narodowej

Home / Aktualności / Dzień Edukacji Narodowej
Treść wiadomości
----

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”

Eliza Orzeszkowa

14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Również w naszej szkole dzień ten świętowany był uroczyście. W holu głównym spotkali się nauczyciele, pracownicy obsługi i delegacje poszczególnych klas.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie uczniowie klas 3a i 3b przedstawili program artystyczny, na który składały się wiersze, krótkie scenki, piosenki, taniec. Dało się zauważyć wielkie zaangażowanie młodych artystów. Uczniowie pokazali swoje zdolności muzyczne, taneczne i aktorskie. Swoim występem wprowadzili wszystkich zebranych w radosny nastrój. Część artystyczną przygotowały i nad całością czuwały panie – Elżbieta Malinowska i Agata Nastała, przy współpracy panów – Krzysztofa Marciniaka, Bogusława Bodnara i Marka Dzioka.

Po części artystycznej pani dyrektor Beata Wójtowicz podziękowała artystom, podkreślając, że nie byłoby szkoły bez uczniów i dlatego ich obecność w tym dniu jest bardzo ważna. Następnie wraz z panem dyrektorem Markiem Wojtowiczem wręczyła nagrody zasłużonym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Krystyna Dżoń

Agata Nastała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *