Komunikat Dyrektora Szkoły

Home / Aktualności / Komunikat Dyrektora Szkoły
Treść wiadomości
----

Od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia2022r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów  klas I-VIII.

1. Uczniowie klas I- VIII objęci będą nauczaniem zdalnym:

a) lekcje odbywać się będą za pomocą aplikacji Microsoft Teams,

b) wszystkie lekcje przebiegać  będą zgodnie z dotychczasowym  planem  lekcji(z zachowaniem podziału na grupy),

c) tematy lekcji i frekwencja uczniów będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

2.Uczniom klas I-III, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor  na wniosek rodzica zapewnia  opiekę świetlicową. Dyrektor umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły.

Prosimy zainteresowanych rodziców o pilne zgłoszenie dzieci chętnych do korzystania z opieki świetlicy w terminie do czwartku 16 grudnia do godziny 15:00 ze względu na konieczność zorganizowania pracy szkoły od poniedziałku.

3.Zajęcia rewalidacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą prowadzone stacjonarnie.

4. Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

5.Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.

Ponadto dyrektor szkoły przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym 22 grudnia oraz 7 stycznia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *