Uchwalenia konstytucji 3 Maja – program artystyczny

Home / Aktualności / Uchwalenia konstytucji 3 Maja – program artystyczny
Treść wiadomości
----

Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o upamiętnieniu kolejnej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja. Młodzi aktorzy i wokaliści pracujący pod opieką p. E. Adamczyk i p. M. Dzioka 17 maja br. zaprezentowali ciekawy program artystyczny nawiązujący wspomnieniami do minionej epoki, a ściśle mówiąc przenieśli nas do czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i obrad Wielkiego Sejmu zwanego Sejmem Czteroletnim. Relacja ze studia telewizyjnego TVP na żywo informowała o burzliwych rozmowach i wymianie poglądów czołowych polityków doby Oświecenia. Głównym dziełem obrad było uchwalenie w dniu 3 Maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej, która wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ponadto zwiększyła uprawnienia mieszczan, zlikwidowała konfederacje i liberum veto w Sejmie. Ograniczyła też prawa polityczne gołoty szlacheckiej i ustalała, że po Stanisławie Poniatowskim dziedzicznym królem Polski miał zostać elektor saski Fryderyk August.

Po udanym występie Dyrektor Szkoły p. Beata Wójtowicz podziękowała za piękne wykonanie i powróciła do ważnych chwil w dziejach naszego narodu, Przypomniała zebranym, czym jest konstytucja i zwróciła uwagę na prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli. Przypomniała o patriotycznym charakterze święta. Doceniła również właściwą postawę słuchaczy, którzy podziwiali swoich kolegów i koleżanki.

Monika Sądelska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *