Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Home / Aktualności / Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.
Treść wiadomości
----

Informuję, że w związku z przywróceniem od 1 września 2020 roku  nauki w trybie stacjonarnym wszyscy rozpoczynamy naukę, ale w nieco zmienionej organizacji zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. W naszej szkole  wprowadzamy  procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Szczegółowe rozwiązania zostaną podane w kolejnych komunikatach.

Podaje tylko te najważniejsze zmiany organizacyjne, o których powinien  wiedzieć uczeń przed 1 września 2020:

 1. Każda osoba wchodząca do budynku:
 • Dezynfekuje ręce
 • Ma zakryte usta i nos
 1. Rodzice dziecka zaopatrują je z osłonę ust i nosa (przyłbica/maseczka)
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Do budynku przed godziną 8.00  można wejść trzema wejściami. Uczniowie, którzy mają swoje sale w Segmencie F wchodzą od strony boiska(wejście górne). Uczniowie którzy mają lekcje w segmencie C i segmencie  E wchodzą od strony boiska( wejście dołem), uczniowie, którzy mają lekcje w Segmencie G wchodzą wejściem od strony Jana Pawła  II ( wejście boczne)
 6. Po godzinie 8.00 drzwi wejściowe na Segment F(wejście górne)  i Segment G będą zamykane i monitorowane.
 7. Uczniowie, którzy zaczynają lekcje później wchodzą do szkoły tylko wejściem przez Segment F (wejście dolne jak w poprzednich latach)
 8. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły bezpośrednio przed lekcjami.
 9. Dzieci przynoszą do szkoły i spożywają własne napoje.
 10. Uczniowie uczą się w miarę możliwości w stałych, wyznaczonych salach. Zaleca się uczniom zajmowanie stałych miejsc przy ławkach.
 11. W trakcie lekcji uczniowie nie zakrywają ust i nosa.
 12. W trakcie przerw uczniowie mogą:
 • Pozostać w salach lekcyjnych (nie zakrywają ust i nosa)
 • Przebywać na korytarzu (zakrywają usta i nos)
 1. Uczniowie przechodzący na zajęcia wychowania fizycznego lub informatyki zakrywając usta i nos.
 1. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu, na którym znajduje się wyznaczona dla nich sala do nauki.
 2. Szatnie podczas przerw i lekcji będą zamykane.
 3. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Na terenie szkoły nie mogą przebywać bez pozwolenia rodzice oraz inne osoby postronne.
 5. Wszystkie sprawy administracyjne, wychowawcze i inne są rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez pracowników szkoły. Preferowany kontakt telefoniczny134632998 , mailowy sp4sanok@interia.pl lub za pomocą e-dziennika.

Dodatkowe informacje, z którymi należy się zapoznać:

Wytyczne MEN, MZ i GIS.

List MEN do Rodziców. – otwórz;

Wicedyrektor Marek Wojtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *