Podziękowanie

Home / Aktualności / Podziękowanie
Treść wiadomości
----

Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała podziękowanie za włączenie się w akcję BohaterOn  – włącz historię. Listy, kartki oraz wiersze sprawiły wiele radości Powstańcom Warszawskim jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Samo Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 i trwało 63 dni. 2 października w Ożarowie podpisany został układ o zaprzestaniu działań wojennych. Żołnierze Armii Krajowej zostali wywiezieni do obozów jenieckich, a część ludności cywilnej na roboty przymusowe do Niemiec. W Powstaniu zginęło ok. 19 tys. Powstańców i 180 tys. cywilów. Niemcy po opuszczeniu Warszawy przez ludność złamali postanowienia układu i wysadzili w powietrze Zamek Królewski. Podzielili miasto na rejony, ponumerowali budynki narożne i systematycznie wyburzali naszą stolicę. Na murach umieszczali wskazówki dotyczące sposobu burzenia. Zniszczyli pomniki, spalili największe biblioteki: Narodową, Publiczną i Uniwersytecką. W popioły obrócili archiwa oraz muzea i ich kolekcje. W morze gruzów zamienili Stare Miasto.

W dobie smartfonów, internetu i komputerów niezwykle ważną rzeczą jest, aby pamięć i tożsamość narodowa stanowiła trzon wychowania przyszłych pokoleń. Stąd składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom w tegoroczną edycję BohaterOn.

Szkolny koordynator akcji Paweł Olejarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *