STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA SANOKA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

Home / Aktualności / STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA SANOKA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH
Treść wiadomości
----

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku informuje, że w roku 2021 po raz drugi w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – uczniowie naszej szkoły będą mogli się starać o stypendium naukowe Burmistrza Miasta Sanoka.

□ O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogą ubiegać się uczniowie którzy:
1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą:
– 5.40 w klasach IV-VI
– 5.30 w klasach VII-VIII, lub
2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.
□O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia
w nauce” starać się mogą uczniowie klas IV-VIII, którzy zdobyli tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, oraz uczniowie klas I-III, którzy zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.
Wnioski o Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkół Prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów mogą składać do dnia 31 lipca . Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Rady Miasta Sanoka oraz pobraniem wzoru wniosku.
(Informacje w załączeniu)

UCHWAŁA RADY MIASTA SANOKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *