Wielospecjalistyczne wsparcie uczniów w SP4

Home / Aktualności / Wielospecjalistyczne wsparcie uczniów w SP4
Treść wiadomości
----

Nasza szkoła wspiera wszystkich  uczniów w realizacji swoich zainteresowań i marzeń. Lepszy start w dorosłość dzięki szerokiej gamie pomocy dydaktycznych, które pozwalają na wielozmysłowe przyswajanie wiedzy. Szkoła oferuje uczniom zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, jak również różnego rodzaju terapie wspierające rozwój ucznia uwzględniając jego możliwości psychofizyczne i edukacyjne. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli – terapeutów, którzy posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki włączającej, psychodramy, integracji sensorycznej, socjoterapii, resocjalizacji itp. Dzięki ciekawym i pomysłowym zajęciom, uczniowie chętniej w nich uczestniczą, a nauka sprawia im przyjemność i satysfakcję z podejmowanych działań.

Katarzyna Gendera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *