Odpłatność za obiady w lutym

Home / Stołówka Szkolna / Odpłatność za obiady w lutym
Treść wiadomości
----

Odpłatność za obiady w lutym 10d ni x 4,5zł = 45,0 zł

Należność za obiady można wpłacać przelewem na konto: 52 8642 0002 2001 0069 2306 0002

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Prosimy o wpłaty przelewem do 15-każdego miesiąca. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą przez Kierownika Świetlicy w dniach 06,07,25 lutego 2019. Nieobecność na obiedzie należy zgłaszać do godz. 800.

Tel. do szkoły 13 46 32 998 (prosić świetlicę).
Zwrot nadpłaty zostanie rozliczony w następnym miesiącu po uzgodnieniu z Kierownikiem Świetlicy.
Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *