Programy profilaktyczno-zdrowotne

Home / Archive by category "Programy profilaktyczno-zdrowotne"
„Stawiam na zdrowie” – Ruch

„Stawiam na zdrowie” – Ruch

Program realizowany w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, w klasach 3. Jest to kontynuacja programu zaplanowanego na 3 lata, począwszy od klasy pierwszej. Treści zawarte w programie zostały podzielone na 3 bloki tematyczne: Higiena – w klasie pierwszej Odżywianie – w klasie drugiej Ruch – w klasie trzeciej.   Głównym założeniem programu jest dostarczenie dzieciom wiedzy…

Kontynuuj czytanie

Program Wczesnej Profilaktyki „Cukierki”

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”. Adresowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz ze starszych grup przedszkolnych. Cele programu: przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; kształtowanie troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami…

Kontynuuj czytanie
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

Program realizowany w szkole od 2007r. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialności indywidualnej i wolnym wyborze jednostki. Program realizowany jest metodą projektu. Podstawowy cel programu: Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia…

Kontynuuj czytanie
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”

Program edukacyjny realizowany od 2007r. przy współpracy z Fundacją WOŚP, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Polega na wdrażaniu nauki elementów pierwszej pomocy do edukacji wczesnoszkolnej. Przeszkoleni przez Fundację WOŚP nauczyciele – instruktorzy oswajają naszych najmłodszych uczniów z potrzebą niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

Kontynuuj czytanie
Program dla szkół: I – Mleko i jego przetwory, II – Owoce i warzywa

Program dla szkół: I – Mleko i jego przetwory, II – Owoce i warzywa

Program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. Program realizujemy w szkole od 2004r. przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne. Realizują też w ramach…

Kontynuuj czytanie
„Trzeci elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”

„Trzeci elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”

Program profilaktyki uzależnień dla uczniów, nauczycieli i rodziców z elementami treningu umiejętności życiowych. Opracowany w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorami programu są przeszkoleni nauczyciele, psychologowie i pedagodzy. Program realizujemy w szkole od 2000r.

Kontynuuj czytanie
Środowiskowy Program Promocji Zdrowia

Środowiskowy Program Promocji Zdrowia

Realizując politykę prozdrowotną szkoły systematycznie zwiększamy ofertę, jakość i skuteczność edukacji zdrowotnej naszych uczniów. Traktujemy ją podmiotowo i długofalowo, obejmujemy jej zasięgiem coraz większe grono odbiorców. Współpracujemy z rodzicami, instytucjami, zapraszamy specjalistów. Ewaluujemy i modyfikujemy wprowadzone treści z uwzględnieniem potrzeb i wniosków.  Środowiskowy Program Promocji Zdrowia opracowany przez zespół pracowników Akademii Medycznej w Lublinie, realizujemy…

Kontynuuj czytanie

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowany w naszej placówce w klasach czwartych.. Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia…

Kontynuuj czytanie
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Od wielu lat SP4 w Sanoku uczestniczy w realizacji zadań Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, a terenowym koordynatorem Urząd Gminy Sanok. W ramach w/w kampanii uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem „Ja za 20 lat”, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestnika…

Kontynuuj czytanie
Projekt Profilaktyczny NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA

Projekt Profilaktyczny NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA

Dnia 13-go maja 2019r. odwiedził nas zespół RYMcerze wraz ze swoim profilaktycznym  projektem ” Nie zmarnuj swojego życia”. Występujący: p. Łukasz Bęś i p. Jonatan Blank w sposób autorski przedstawili ważne treści dotyczące uzależnień XXI w. (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy) oraz ich skutków, a także ukazali refleksję nad sensem życia i odpowiedzialnych wyborów, również…

Kontynuuj czytanie